самоволно

нар. - своеволно, на своя глава, на сама глава, без разрешение, произволно
нар. - безчинно, безотговорно, безнаказано

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • одоланиѥ — ОДОЛАНИ|Ѥ (1*), ˫А с. Отклонение, отказ: но ѡдоланиѥмь волнымь ѿ лѹчьшаго въ хѹжьшеѥ въпасти имъ… самоволно. (τῇ παρατροπῇ) ГА XIV1, 46а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • а капричо — (итал а capricio) муз ознака за темпо самоволно, според својот каприц …   Macedonian dictionary

  • вија факти — (лат. via facti) a) преку фактот, т. е. само од себе б) самоволно, своеволно, самовласно. 2. преку, минувајќи низ …   Macedonian dictionary

  • дезертер — (фр. deserteur) 1. вој. бегалец, човек што самоволно ја напуштил својата воена единица или не одговорил на покана за одење во војска предавник 2. фиг. човек што откажува да ја изврши својата граѓанска или општествена должност, што се повлекува од …   Macedonian dictionary

  • тиран — (грч. tyrannos) 1. во стара Грција: господар, владетел, заповедник, крал, кнез 2. владетел што владее самоволно и насилнички, одземајќи му ја некому власта на насилен начин 3. строг, немилосрден, безобѕирен, неумолив човек, деспот, силеџија …   Macedonian dictionary

  • на своя глава — словосъч. своеволно, самоволно, без да пита словосъч. безотговорно, произволно, безчинно …   Български синонимен речник

  • своеволно — нар. самоволно, на своя глава, на сама глава, без разрешение, произволно нар. безчинно, безотговорно, безнаказано нар. надменно, арогантно …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.